ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของยีนในเซลล์มะเร็งปอดโดยวิธีการขยายยีนด้วยArbitrarily primer

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของยีนในเซลล์มะเร็งปอดโดยวิธีการขยายยีนด้วยArbitrarily primer
นักวิจัย : ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร . (2546). การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของยีนในเซลล์มะเร็งปอดโดยวิธีการขยายยีนด้วยArbitrarily primer.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร . 2546. "การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของยีนในเซลล์มะเร็งปอดโดยวิธีการขยายยีนด้วยArbitrarily primer".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร . "การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของยีนในเซลล์มะเร็งปอดโดยวิธีการขยายยีนด้วยArbitrarily primer."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546. Print.
ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร . การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของยีนในเซลล์มะเร็งปอดโดยวิธีการขยายยีนด้วยArbitrarily primer. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2546.