ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสึกเสียดของยาสีฟันสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสึกเสียดของยาสีฟันสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก
นักวิจัย : วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ . (2545). ความสึกเสียดของยาสีฟันสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ . 2545. "ความสึกเสียดของยาสีฟันสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ . "ความสึกเสียดของยาสีฟันสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ . ความสึกเสียดของยาสีฟันสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2545.