ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนายาน้ำแขวนตะกอนออกฤทธิ์นานของดิลไทอะเซมโดยการใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุเป็นตัวนำส่งยา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนายาน้ำแขวนตะกอนออกฤทธิ์นานของดิลไทอะเซมโดยการใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุเป็นตัวนำส่งยา
นักวิจัย : วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ . (2548). การพัฒนายาน้ำแขวนตะกอนออกฤทธิ์นานของดิลไทอะเซมโดยการใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุเป็นตัวนำส่งยา.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ . 2548. "การพัฒนายาน้ำแขวนตะกอนออกฤทธิ์นานของดิลไทอะเซมโดยการใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุเป็นตัวนำส่งยา".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ . "การพัฒนายาน้ำแขวนตะกอนออกฤทธิ์นานของดิลไทอะเซมโดยการใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุเป็นตัวนำส่งยา."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. Print.
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ . การพัฒนายาน้ำแขวนตะกอนออกฤทธิ์นานของดิลไทอะเซมโดยการใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุเป็นตัวนำส่งยา. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2548.