ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณและสารก่อภูมิแพ้จากตัวไรฝุ่นในพรมและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้จากการปูพรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณและสารก่อภูมิแพ้จากตัวไรฝุ่นในพรมและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้จากการปูพรม
นักวิจัย : ปกิต วิชยานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปกิต วิชยานนท์ . (2545). ปริมาณและสารก่อภูมิแพ้จากตัวไรฝุ่นในพรมและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้จากการปูพรม.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปกิต วิชยานนท์ . 2545. "ปริมาณและสารก่อภูมิแพ้จากตัวไรฝุ่นในพรมและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้จากการปูพรม".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปกิต วิชยานนท์ . "ปริมาณและสารก่อภูมิแพ้จากตัวไรฝุ่นในพรมและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้จากการปูพรม."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.
ปกิต วิชยานนท์ . ปริมาณและสารก่อภูมิแพ้จากตัวไรฝุ่นในพรมและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้จากการปูพรม. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2545.