ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การสำรวจภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุไทยในชุมชนชนบทภาคเหนือและภาคใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การสำรวจภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุไทยในชุมชนชนบทภาคเหนือและภาคใต้
นักวิจัย : ประเสริฐ อัสสันตชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ อัสสันตชัย . (2541). โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การสำรวจภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุไทยในชุมชนชนบทภาคเหนือและภาคใต้.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเสริฐ อัสสันตชัย . 2541. "โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การสำรวจภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุไทยในชุมชนชนบทภาคเหนือและภาคใต้".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเสริฐ อัสสันตชัย . "โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การสำรวจภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุไทยในชุมชนชนบทภาคเหนือและภาคใต้."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. Print.
ประเสริฐ อัสสันตชัย . โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การสำรวจภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุไทยในชุมชนชนบทภาคเหนือและภาคใต้. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2541.