ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของการแพ้อาหารในเด็กเล็กในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของการแพ้อาหารในเด็กเล็กในประเทศไทย
นักวิจัย : ปกิต วิชยานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปกิต วิชยานนท์ . (2542). ความชุกของการแพ้อาหารในเด็กเล็กในประเทศไทย.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปกิต วิชยานนท์ . 2542. "ความชุกของการแพ้อาหารในเด็กเล็กในประเทศไทย".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปกิต วิชยานนท์ . "ความชุกของการแพ้อาหารในเด็กเล็กในประเทศไทย."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Print.
ปกิต วิชยานนท์ . ความชุกของการแพ้อาหารในเด็กเล็กในประเทศไทย. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2542.