ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของการแพ้และปัจจัยเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ในฝุ่นบ้านของเด็กไทยเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของการแพ้และปัจจัยเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ในฝุ่นบ้านของเด็กไทยเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปกิต วิชยานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปกิต วิชยานนท์ . (2545). ความชุกของการแพ้และปัจจัยเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ในฝุ่นบ้านของเด็กไทยเขตกรุงเทพมหานคร.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปกิต วิชยานนท์ . 2545. "ความชุกของการแพ้และปัจจัยเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ในฝุ่นบ้านของเด็กไทยเขตกรุงเทพมหานคร".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปกิต วิชยานนท์ . "ความชุกของการแพ้และปัจจัยเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ในฝุ่นบ้านของเด็กไทยเขตกรุงเทพมหานคร."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.
ปกิต วิชยานนท์ . ความชุกของการแพ้และปัจจัยเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ในฝุ่นบ้านของเด็กไทยเขตกรุงเทพมหานคร. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2545.