ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแม่นยำของการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในกลุ่มเด็กไทยโดยวิธีการตรวจหา specific IgE และ Phadiatop

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแม่นยำของการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในกลุ่มเด็กไทยโดยวิธีการตรวจหา specific IgE และ Phadiatop
นักวิจัย : ปกิต วิชยานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปกิต วิชยานนท์ . (2545). การศึกษาความแม่นยำของการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในกลุ่มเด็กไทยโดยวิธีการตรวจหา specific IgE และ Phadiatop.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปกิต วิชยานนท์ . 2545. "การศึกษาความแม่นยำของการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในกลุ่มเด็กไทยโดยวิธีการตรวจหา specific IgE และ Phadiatop".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปกิต วิชยานนท์ . "การศึกษาความแม่นยำของการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในกลุ่มเด็กไทยโดยวิธีการตรวจหา specific IgE และ Phadiatop."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.
ปกิต วิชยานนท์ . การศึกษาความแม่นยำของการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในกลุ่มเด็กไทยโดยวิธีการตรวจหา specific IgE และ Phadiatop. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2545.