ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อลดผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใน เขตจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อลดผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใน เขตจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : รุจา ภู่ไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุจา ภู่ไพบูลย์ . (2545). การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อลดผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใน เขตจังหวัดกาญจนบุรี.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
รุจา ภู่ไพบูลย์ . 2545. "การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อลดผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใน เขตจังหวัดกาญจนบุรี".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
รุจา ภู่ไพบูลย์ . "การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อลดผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใน เขตจังหวัดกาญจนบุรี."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.
รุจา ภู่ไพบูลย์ . การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อลดผลกระทบของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใน เขตจังหวัดกาญจนบุรี. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2545.