ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวและความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวและความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : รุจา ภู่ไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุจา ภู่ไพบูลย์ . (2543). ผลกระทบของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวและความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
รุจา ภู่ไพบูลย์ . 2543. "ผลกระทบของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวและความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
รุจา ภู่ไพบูลย์ . "ผลกระทบของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวและความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. Print.
รุจา ภู่ไพบูลย์ . ผลกระทบของภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวและความต้องการความช่วยเหลือของครอบครัวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2543.