ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาและวิธีการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและวิธีการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
นักวิจัย : วิไลวรรณ ทองเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ ทองเจริญ . (2545). ปัญหาและวิธีการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิไลวรรณ ทองเจริญ . 2545. "ปัญหาและวิธีการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิไลวรรณ ทองเจริญ . "ปัญหาและวิธีการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.
วิไลวรรณ ทองเจริญ . ปัญหาและวิธีการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2545.