ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร : โครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร : โครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร
นักวิจัย : สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ . (2546). ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร : โครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ . 2546. "ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร : โครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ . "ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร : โครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546. Print.
สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ . ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร : โครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2546.