ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : สภาวะปริทันต์ในผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่มีปัจจัยดัดแปรทางระบบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : สภาวะปริทันต์ในผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่มีปัจจัยดัดแปรทางระบบ
นักวิจัย : อนัญญา พรหมสุทธิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนัญญา พรหมสุทธิ . (2544). การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : สภาวะปริทันต์ในผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่มีปัจจัยดัดแปรทางระบบ.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
อนัญญา พรหมสุทธิ . 2544. "การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : สภาวะปริทันต์ในผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่มีปัจจัยดัดแปรทางระบบ".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
อนัญญา พรหมสุทธิ . "การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : สภาวะปริทันต์ในผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่มีปัจจัยดัดแปรทางระบบ."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. Print.
อนัญญา พรหมสุทธิ . การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : สภาวะปริทันต์ในผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่มีปัจจัยดัดแปรทางระบบ. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2544.