ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : การศึกษาเปรีนบเทียบทางคลินิกของการบูรณะโพรง Class V ด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซินร่วมกับระบบบอนดิงชนิดต่าง ๆ ในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มหนึ่ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : การศึกษาเปรีนบเทียบทางคลินิกของการบูรณะโพรง Class V ด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซินร่วมกับระบบบอนดิงชนิดต่าง ๆ ในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มหนึ่ง
นักวิจัย : ชลธชา ห้านิรัติศัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลธชา ห้านิรัติศัย . (2544). การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : การศึกษาเปรีนบเทียบทางคลินิกของการบูรณะโพรง Class V ด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซินร่วมกับระบบบอนดิงชนิดต่าง ๆ ในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มหนึ่ง.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชลธชา ห้านิรัติศัย . 2544. "การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : การศึกษาเปรีนบเทียบทางคลินิกของการบูรณะโพรง Class V ด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซินร่วมกับระบบบอนดิงชนิดต่าง ๆ ในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มหนึ่ง".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชลธชา ห้านิรัติศัย . "การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : การศึกษาเปรีนบเทียบทางคลินิกของการบูรณะโพรง Class V ด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซินร่วมกับระบบบอนดิงชนิดต่าง ๆ ในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มหนึ่ง."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. Print.
ชลธชา ห้านิรัติศัย . การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ : การศึกษาเปรีนบเทียบทางคลินิกของการบูรณะโพรง Class V ด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซินร่วมกับระบบบอนดิงชนิดต่าง ๆ ในผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มหนึ่ง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2544.