ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองของเนื้อเยื่อในฟันต่อวัสดุอุดฟันอมัลกัม และอมัลกัมบอนด์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองของเนื้อเยื่อในฟันต่อวัสดุอุดฟันอมัลกัม และอมัลกัมบอนด์
นักวิจัย : ชลธชา ห้านิรัติศัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลธชา ห้านิรัติศัย . (2543). การตอบสนองของเนื้อเยื่อในฟันต่อวัสดุอุดฟันอมัลกัม และอมัลกัมบอนด์.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชลธชา ห้านิรัติศัย . 2543. "การตอบสนองของเนื้อเยื่อในฟันต่อวัสดุอุดฟันอมัลกัม และอมัลกัมบอนด์".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชลธชา ห้านิรัติศัย . "การตอบสนองของเนื้อเยื่อในฟันต่อวัสดุอุดฟันอมัลกัม และอมัลกัมบอนด์."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. Print.
ชลธชา ห้านิรัติศัย . การตอบสนองของเนื้อเยื่อในฟันต่อวัสดุอุดฟันอมัลกัม และอมัลกัมบอนด์. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2543.