ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเรื่องโรคขี้แมวในประชากรกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเรื่องโรคขี้แมวในประชากรกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ สุขธนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวลักษณ์ สุขธนะ . (2545). การศึกษาเรื่องโรคขี้แมวในประชากรกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เยาวลักษณ์ สุขธนะ . 2545. "การศึกษาเรื่องโรคขี้แมวในประชากรกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เยาวลักษณ์ สุขธนะ . "การศึกษาเรื่องโรคขี้แมวในประชากรกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.
เยาวลักษณ์ สุขธนะ . การศึกษาเรื่องโรคขี้แมวในประชากรกลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2545.