ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์ใช้งานสำหรับหนังสือวีดีทัศน์วิทยาศาสตร์สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แท็บเล็ตสำหรับประเทศไทยและประเทศรัสเซีย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์ใช้งานสำหรับหนังสือวีดีทัศน์วิทยาศาสตร์สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แท็บเล็ตสำหรับประเทศไทยและประเทศรัสเซีย
นักวิจัย : จันทร์ชัย หญิงประยูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์ชัย หญิงประยูร . (2556). การวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์ใช้งานสำหรับหนังสือวีดีทัศน์วิทยาศาสตร์สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แท็บเล็ตสำหรับประเทศไทยและประเทศรัสเซีย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จันทร์ชัย หญิงประยูร . 2556. "การวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์ใช้งานสำหรับหนังสือวีดีทัศน์วิทยาศาสตร์สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แท็บเล็ตสำหรับประเทศไทยและประเทศรัสเซีย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จันทร์ชัย หญิงประยูร . "การวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์ใช้งานสำหรับหนังสือวีดีทัศน์วิทยาศาสตร์สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แท็บเล็ตสำหรับประเทศไทยและประเทศรัสเซีย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
จันทร์ชัย หญิงประยูร . การวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ประยุกต์ใช้งานสำหรับหนังสือวีดีทัศน์วิทยาศาสตร์สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แท็บเล็ตสำหรับประเทศไทยและประเทศรัสเซีย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.