ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก จากเรื่องเล่าของหิ่งห้อยอัมพวา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก จากเรื่องเล่าของหิ่งห้อยอัมพวา
นักวิจัย : มารุต พิเชษฐวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มารุต พิเชษฐวิทย์ . (2556). การออกแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก จากเรื่องเล่าของหิ่งห้อยอัมพวา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มารุต พิเชษฐวิทย์ . 2556. "การออกแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก จากเรื่องเล่าของหิ่งห้อยอัมพวา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มารุต พิเชษฐวิทย์ . "การออกแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก จากเรื่องเล่าของหิ่งห้อยอัมพวา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
มารุต พิเชษฐวิทย์ . การออกแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก จากเรื่องเล่าของหิ่งห้อยอัมพวา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.