ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของแผ่นรองเท้าเซลลูโลสซิลเวอร์นาโนและแผ่นรองเท้าเซลลูโลสถ่านกัมมันต์ ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Micrococcus sedentarius ในโรคเท้าเหม็น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของแผ่นรองเท้าเซลลูโลสซิลเวอร์นาโนและแผ่นรองเท้าเซลลูโลสถ่านกัมมันต์ ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Micrococcus sedentarius ในโรคเท้าเหม็น
นักวิจัย : กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร . (2556). ผลของแผ่นรองเท้าเซลลูโลสซิลเวอร์นาโนและแผ่นรองเท้าเซลลูโลสถ่านกัมมันต์ ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Micrococcus sedentarius ในโรคเท้าเหม็น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร . 2556. "ผลของแผ่นรองเท้าเซลลูโลสซิลเวอร์นาโนและแผ่นรองเท้าเซลลูโลสถ่านกัมมันต์ ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Micrococcus sedentarius ในโรคเท้าเหม็น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร . "ผลของแผ่นรองเท้าเซลลูโลสซิลเวอร์นาโนและแผ่นรองเท้าเซลลูโลสถ่านกัมมันต์ ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Micrococcus sedentarius ในโรคเท้าเหม็น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร . ผลของแผ่นรองเท้าเซลลูโลสซิลเวอร์นาโนและแผ่นรองเท้าเซลลูโลสถ่านกัมมันต์ ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Micrococcus sedentarius ในโรคเท้าเหม็น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.