ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้บาร์โมเดลเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูคณิตศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้บาร์โมเดลเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูคณิตศาสตร์
นักวิจัย : กรองทอง ไคริรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรองทอง ไคริรี . (2555). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้บาร์โมเดลเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูคณิตศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กรองทอง ไคริรี . 2555. "การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้บาร์โมเดลเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูคณิตศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กรองทอง ไคริรี . "การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้บาร์โมเดลเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูคณิตศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
กรองทอง ไคริรี . การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้บาร์โมเดลเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.