ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยหลักการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยหลักการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักวิจัย : อัญชนา สุขสมจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชนา สุขสมจิตร . (2555). ผลของการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยหลักการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อัญชนา สุขสมจิตร . 2555. "ผลของการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยหลักการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อัญชนา สุขสมจิตร . "ผลของการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยหลักการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
อัญชนา สุขสมจิตร . ผลของการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยหลักการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.