ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความผูกพันระหว่างวังกับวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาวัดราชาธิวาสวิหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผูกพันระหว่างวังกับวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาวัดราชาธิวาสวิหาร
นักวิจัย : จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . (2554). ความผูกพันระหว่างวังกับวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาวัดราชาธิวาสวิหาร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . 2554. "ความผูกพันระหว่างวังกับวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาวัดราชาธิวาสวิหาร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . "ความผูกพันระหว่างวังกับวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาวัดราชาธิวาสวิหาร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . ความผูกพันระหว่างวังกับวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาวัดราชาธิวาสวิหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.