ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 โครงการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 โครงการ
นักวิจัย : มารุต พิเชษฐ์วิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มารุต พิเชษฐ์วิทย์ . (2553). โครงการวิจัยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 โครงการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มารุต พิเชษฐ์วิทย์ . 2553. "โครงการวิจัยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 โครงการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มารุต พิเชษฐ์วิทย์ . "โครงการวิจัยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 โครงการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
มารุต พิเชษฐ์วิทย์ . โครงการวิจัยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 โครงการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.