ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสำนักสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสำนักสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์
นักวิจัย : จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . (2553). ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสำนักสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . 2553. "ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสำนักสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . "ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสำนักสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสำนักสยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.