ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ Visiting Lacture

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ Visiting Lacture
นักวิจัย : พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ . (2552). ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ Visiting Lacture.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ . 2552. "ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ Visiting Lacture".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ . "ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ Visiting Lacture."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ . ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลในโครงการ Visiting Lacture. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.