ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จดหมายเหตุวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็น มรภ.สวนสุนันทา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จดหมายเหตุวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็น มรภ.สวนสุนันทา
นักวิจัย : จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . (2552). จดหมายเหตุวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็น มรภ.สวนสุนันทา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . 2552. "จดหมายเหตุวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็น มรภ.สวนสุนันทา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . "จดหมายเหตุวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็น มรภ.สวนสุนันทา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง . จดหมายเหตุวังสวนสุนันทาก่อนจะเป็น มรภ.สวนสุนันทา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.