ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังและความพึงพอใจของคนในชุมชนต่อรายการวิทยุชุมชน มรภ.สวนสุนันทา ( FM 97.25 MHz )

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังและความพึงพอใจของคนในชุมชนต่อรายการวิทยุชุมชน มรภ.สวนสุนันทา ( FM 97.25 MHz )
นักวิจัย : อัญชนา สุขสมจิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชนา สุขสมจิต . (2552). ความคาดหวังและความพึงพอใจของคนในชุมชนต่อรายการวิทยุชุมชน มรภ.สวนสุนันทา ( FM 97.25 MHz ).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อัญชนา สุขสมจิต . 2552. "ความคาดหวังและความพึงพอใจของคนในชุมชนต่อรายการวิทยุชุมชน มรภ.สวนสุนันทา ( FM 97.25 MHz )".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อัญชนา สุขสมจิต . "ความคาดหวังและความพึงพอใจของคนในชุมชนต่อรายการวิทยุชุมชน มรภ.สวนสุนันทา ( FM 97.25 MHz )."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
อัญชนา สุขสมจิต . ความคาดหวังและความพึงพอใจของคนในชุมชนต่อรายการวิทยุชุมชน มรภ.สวนสุนันทา ( FM 97.25 MHz ). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.