ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนทางอุตสาหกรรมชีวภาพ (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนทางอุตสาหกรรมชีวภาพ (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , วัฒนา เจียมตน , สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , วัฒนา เจียมตน , สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ . (2556). การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนทางอุตสาหกรรมชีวภาพ (ระยะที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , วัฒนา เจียมตน , สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ . 2556. "การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนทางอุตสาหกรรมชีวภาพ (ระยะที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , วัฒนา เจียมตน , สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ . "การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนทางอุตสาหกรรมชีวภาพ (ระยะที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556. Print.
สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , วัฒนา เจียมตน , สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ . การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนทางอุตสาหกรรมชีวภาพ (ระยะที่ 1). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2556.