ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดสาธิตการแข็งตัวของเนื้อเชื่อม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดสาธิตการแข็งตัวของเนื้อเชื่อม
นักวิจัย : ภัทธีรา ม้วนจั่น , จักรกฤษณ์ จิตติมงคล , อิศรทัต พึ่งอ้น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทธีรา ม้วนจั่น , จักรกฤษณ์ จิตติมงคล , อิศรทัต พึ่งอ้น . (2556). การพัฒนาชุดสาธิตการแข็งตัวของเนื้อเชื่อม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ภัทธีรา ม้วนจั่น , จักรกฤษณ์ จิตติมงคล , อิศรทัต พึ่งอ้น . 2556. "การพัฒนาชุดสาธิตการแข็งตัวของเนื้อเชื่อม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ภัทธีรา ม้วนจั่น , จักรกฤษณ์ จิตติมงคล , อิศรทัต พึ่งอ้น . "การพัฒนาชุดสาธิตการแข็งตัวของเนื้อเชื่อม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556. Print.
ภัทธีรา ม้วนจั่น , จักรกฤษณ์ จิตติมงคล , อิศรทัต พึ่งอ้น . การพัฒนาชุดสาธิตการแข็งตัวของเนื้อเชื่อม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2556.