ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกระบวนการทางความร้อนหลังการเชื่อมต่อการกัดกร่อน ตามขอบเกรนของรอยเชื่อมสเตนเลสต่างชนิดกัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกระบวนการทางความร้อนหลังการเชื่อมต่อการกัดกร่อน ตามขอบเกรนของรอยเชื่อมสเตนเลสต่างชนิดกัน
นักวิจัย : ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , นภฉัตร ธารีลาภ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , นภฉัตร ธารีลาภ . (2555). ผลของกระบวนการทางความร้อนหลังการเชื่อมต่อการกัดกร่อน ตามขอบเกรนของรอยเชื่อมสเตนเลสต่างชนิดกัน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , นภฉัตร ธารีลาภ . 2555. "ผลของกระบวนการทางความร้อนหลังการเชื่อมต่อการกัดกร่อน ตามขอบเกรนของรอยเชื่อมสเตนเลสต่างชนิดกัน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , นภฉัตร ธารีลาภ . "ผลของกระบวนการทางความร้อนหลังการเชื่อมต่อการกัดกร่อน ตามขอบเกรนของรอยเชื่อมสเตนเลสต่างชนิดกัน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555. Print.
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , นภฉัตร ธารีลาภ . ผลของกระบวนการทางความร้อนหลังการเชื่อมต่อการกัดกร่อน ตามขอบเกรนของรอยเชื่อมสเตนเลสต่างชนิดกัน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2555.