ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกและศึกษาหน้าที่ของ IS element จากไซยาโนแบคทีเรียสไปรูลิน่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการส่งถ่ายยีน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกและศึกษาหน้าที่ของ IS element จากไซยาโนแบคทีเรียสไปรูลิน่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการส่งถ่ายยีน
นักวิจัย : วัฒนา เจียมตน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัฒนา เจียมตน . (2554). การคัดเลือกและศึกษาหน้าที่ของ IS element จากไซยาโนแบคทีเรียสไปรูลิน่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการส่งถ่ายยีน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วัฒนา เจียมตน . 2554. "การคัดเลือกและศึกษาหน้าที่ของ IS element จากไซยาโนแบคทีเรียสไปรูลิน่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการส่งถ่ายยีน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วัฒนา เจียมตน . "การคัดเลือกและศึกษาหน้าที่ของ IS element จากไซยาโนแบคทีเรียสไปรูลิน่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการส่งถ่ายยีน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
วัฒนา เจียมตน . การคัดเลือกและศึกษาหน้าที่ของ IS element จากไซยาโนแบคทีเรียสไปรูลิน่าเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการส่งถ่ายยีน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.