ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการกัดกร่อนของรอยเชื่อมของสเตนเลสต่างชนิดกันด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีจุลภาค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการกัดกร่อนของรอยเชื่อมของสเตนเลสต่างชนิดกันด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีจุลภาค
นักวิจัย : ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , นภฉัตร ธารีลาภ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , นภฉัตร ธารีลาภ . (2554). การศึกษาการกัดกร่อนของรอยเชื่อมของสเตนเลสต่างชนิดกันด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีจุลภาค.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , นภฉัตร ธารีลาภ . 2554. "การศึกษาการกัดกร่อนของรอยเชื่อมของสเตนเลสต่างชนิดกันด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีจุลภาค".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , นภฉัตร ธารีลาภ . "การศึกษาการกัดกร่อนของรอยเชื่อมของสเตนเลสต่างชนิดกันด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีจุลภาค."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , นภฉัตร ธารีลาภ . การศึกษาการกัดกร่อนของรอยเชื่อมของสเตนเลสต่างชนิดกันด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีจุลภาค. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.