ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษามลพิษทางอากาศและ Carbonaceous Aerosols จากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง และปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเขตราชบุรี บริเวณชายแดนไทย-พม่า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษามลพิษทางอากาศและ Carbonaceous Aerosols จากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง และปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเขตราชบุรี บริเวณชายแดนไทย-พม่า
นักวิจัย : สาวิตรี การีเวทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาวิตรี การีเวทย์ . (2554). การศึกษามลพิษทางอากาศและ Carbonaceous Aerosols จากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง และปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเขตราชบุรี บริเวณชายแดนไทย-พม่า.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สาวิตรี การีเวทย์ . 2554. "การศึกษามลพิษทางอากาศและ Carbonaceous Aerosols จากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง และปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเขตราชบุรี บริเวณชายแดนไทย-พม่า".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สาวิตรี การีเวทย์ . "การศึกษามลพิษทางอากาศและ Carbonaceous Aerosols จากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง และปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเขตราชบุรี บริเวณชายแดนไทย-พม่า."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
สาวิตรี การีเวทย์ . การศึกษามลพิษทางอากาศและ Carbonaceous Aerosols จากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง และปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเขตราชบุรี บริเวณชายแดนไทย-พม่า. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.