ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาประสิทธิภาพการค้นหายีน Non coding RNA (ncRNA) ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาประสิทธิภาพการค้นหายีน Non coding RNA (ncRNA) ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : ชิเน ธำมรงค์ธรรม , มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชิเน ธำมรงค์ธรรม , มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ . (2554). การพัฒนาประสิทธิภาพการค้นหายีน Non coding RNA (ncRNA) ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ชิเน ธำมรงค์ธรรม , มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ . 2554. "การพัฒนาประสิทธิภาพการค้นหายีน Non coding RNA (ncRNA) ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ชิเน ธำมรงค์ธรรม , มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ . "การพัฒนาประสิทธิภาพการค้นหายีน Non coding RNA (ncRNA) ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
ชิเน ธำมรงค์ธรรม , มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ . การพัฒนาประสิทธิภาพการค้นหายีน Non coding RNA (ncRNA) ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.