ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลไกการเคลื่อนผ่านในหน่วยแยกสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลไกการเคลื่อนผ่านในหน่วยแยกสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นักวิจัย : วรินธร สงคศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรินธร สงคศิริ . (2553). การศึกษากลไกการเคลื่อนผ่านในหน่วยแยกสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วรินธร สงคศิริ . 2553. "การศึกษากลไกการเคลื่อนผ่านในหน่วยแยกสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วรินธร สงคศิริ . "การศึกษากลไกการเคลื่อนผ่านในหน่วยแยกสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. Print.
วรินธร สงคศิริ . การศึกษากลไกการเคลื่อนผ่านในหน่วยแยกสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2553.