ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกิดแป้งมันสำปะหลังหยาบระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกิดแป้งมันสำปะหลังหยาบระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม
นักวิจัย : วรินธร สงคศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรินธร สงคศิริ . (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกิดแป้งมันสำปะหลังหยาบระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วรินธร สงคศิริ . 2553. "ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกิดแป้งมันสำปะหลังหยาบระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วรินธร สงคศิริ . "ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกิดแป้งมันสำปะหลังหยาบระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. Print.
วรินธร สงคศิริ . ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกิดแป้งมันสำปะหลังหยาบระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2553.