ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของการศึกษาตามอัธยาศัยต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของการศึกษาตามอัธยาศัยต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
นักวิจัย : จันทิมา ปัทมธรรมกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทิมา ปัทมธรรมกุล . (2553). บทบาทของการศึกษาตามอัธยาศัยต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จันทิมา ปัทมธรรมกุล . 2553. "บทบาทของการศึกษาตามอัธยาศัยต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จันทิมา ปัทมธรรมกุล . "บทบาทของการศึกษาตามอัธยาศัยต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. Print.
จันทิมา ปัทมธรรมกุล . บทบาทของการศึกษาตามอัธยาศัยต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2553.