ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
นักวิจัย : วรินธร สงคศิริ , เบญจพร สุรารักษ์ , ภาวิณี ชัยประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรินธร สงคศิริ , เบญจพร สุรารักษ์ , ภาวิณี ชัยประเสริฐ . (2552). การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วรินธร สงคศิริ , เบญจพร สุรารักษ์ , ภาวิณี ชัยประเสริฐ . 2552. "การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วรินธร สงคศิริ , เบญจพร สุรารักษ์ , ภาวิณี ชัยประเสริฐ . "การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.
วรินธร สงคศิริ , เบญจพร สุรารักษ์ , ภาวิณี ชัยประเสริฐ . การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการ ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2552.