ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งจีโนมสำหรับการทดลองแบบพูลดีเอ็นเอเพื่อระบุยีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งจีโนมสำหรับการทดลองแบบพูลดีเอ็นเอเพื่อระบุยีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
นักวิจัย : บัณฑิต ทิพากร , อัศวิน มีชัย , JONATHAN HOYIN CHAN
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัณฑิต ทิพากร , อัศวิน มีชัย , JONATHAN HOYIN CHAN . (2552). การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งจีโนมสำหรับการทดลองแบบพูลดีเอ็นเอเพื่อระบุยีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
บัณฑิต ทิพากร , อัศวิน มีชัย , JONATHAN HOYIN CHAN . 2552. "การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งจีโนมสำหรับการทดลองแบบพูลดีเอ็นเอเพื่อระบุยีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
บัณฑิต ทิพากร , อัศวิน มีชัย , JONATHAN HOYIN CHAN . "การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งจีโนมสำหรับการทดลองแบบพูลดีเอ็นเอเพื่อระบุยีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.
บัณฑิต ทิพากร , อัศวิน มีชัย , JONATHAN HOYIN CHAN . การพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทั้งจีโนมสำหรับการทดลองแบบพูลดีเอ็นเอเพื่อระบุยีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2552.