ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนายีนคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลินาให้มีความเสถียร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนายีนคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลินาให้มีความเสถียร
นักวิจัย : วัฒนา เจียมตน , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัฒนา เจียมตน , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ . (2552). การพัฒนายีนคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลินาให้มีความเสถียร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วัฒนา เจียมตน , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ . 2552. "การพัฒนายีนคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลินาให้มีความเสถียร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วัฒนา เจียมตน , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ . "การพัฒนายีนคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลินาให้มีความเสถียร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.
วัฒนา เจียมตน , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ . การพัฒนายีนคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลินาให้มีความเสถียร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2552.