ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นคาร์บอนฟิลเตอร์ร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นคาร์บอนฟิลเตอร์ร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง
นักวิจัย : ธนิต สวัสดิ์เสวี , มานะ อมรกิจบำรุง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนิต สวัสดิ์เสวี , มานะ อมรกิจบำรุง . (2552). การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นคาร์บอนฟิลเตอร์ร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ธนิต สวัสดิ์เสวี , มานะ อมรกิจบำรุง . 2552. "การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นคาร์บอนฟิลเตอร์ร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ธนิต สวัสดิ์เสวี , มานะ อมรกิจบำรุง . "การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นคาร์บอนฟิลเตอร์ร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.
ธนิต สวัสดิ์เสวี , มานะ อมรกิจบำรุง . การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นคาร์บอนฟิลเตอร์ร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2552.