ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพและแนวโน้มการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาของผู้หญิงในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพและแนวโน้มการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาของผู้หญิงในประเทศไทย
นักวิจัย : จันทิมา ปัทมธรรมกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทิมา ปัทมธรรมกุล . (2552). สถานภาพและแนวโน้มการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาของผู้หญิงในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จันทิมา ปัทมธรรมกุล . 2552. "สถานภาพและแนวโน้มการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาของผู้หญิงในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จันทิมา ปัทมธรรมกุล . "สถานภาพและแนวโน้มการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาของผู้หญิงในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.
จันทิมา ปัทมธรรมกุล . สถานภาพและแนวโน้มการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาของผู้หญิงในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2552.