ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ
นักวิจัย : ธีระศักดิ์ หมากผิน , นงเยาว์ เปรมกมลเนตร , บุญรัตน์ บุญรัศมี , วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย , ปรียานุช รัชตะหิรัญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระศักดิ์ หมากผิน , นงเยาว์ เปรมกมลเนตร , บุญรัตน์ บุญรัศมี , วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย , ปรียานุช รัชตะหิรัญ . (2551). การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ธีระศักดิ์ หมากผิน , นงเยาว์ เปรมกมลเนตร , บุญรัตน์ บุญรัศมี , วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย , ปรียานุช รัชตะหิรัญ . 2551. "การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ธีระศักดิ์ หมากผิน , นงเยาว์ เปรมกมลเนตร , บุญรัตน์ บุญรัศมี , วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย , ปรียานุช รัชตะหิรัญ . "การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
ธีระศักดิ์ หมากผิน , นงเยาว์ เปรมกมลเนตร , บุญรัตน์ บุญรัศมี , วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย , ปรียานุช รัชตะหิรัญ . การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.