ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
นักวิจัย : สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา , สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , อดิศักดิ์ นาถกรณกุล , ธนิต สวัสดิ์เสวี , วารุณี แซ่เตีย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา , สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , อดิศักดิ์ นาถกรณกุล , ธนิต สวัสดิ์เสวี , วารุณี แซ่เตีย . (2551). เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50].
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา , สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , อดิศักดิ์ นาถกรณกุล , ธนิต สวัสดิ์เสวี , วารุณี แซ่เตีย . 2551. "เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา , สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , อดิศักดิ์ นาถกรณกุล , ธนิต สวัสดิ์เสวี , วารุณี แซ่เตีย . "เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา , สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , อดิศักดิ์ นาถกรณกุล , ธนิต สวัสดิ์เสวี , วารุณี แซ่เตีย . เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.