ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพื่อใช้ในงานพยากรณ์เตือนภัยมลภาวะหมอกควัน สำหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ในฤดูไฟป่าหน้าแล้ง [51]

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพื่อใช้ในงานพยากรณ์เตือนภัยมลภาวะหมอกควัน สำหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ในฤดูไฟป่าหน้าแล้ง [51]
นักวิจัย : เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ . (2551). การพัฒนาระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพื่อใช้ในงานพยากรณ์เตือนภัยมลภาวะหมอกควัน สำหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ในฤดูไฟป่าหน้าแล้ง [51].
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ . 2551. "การพัฒนาระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพื่อใช้ในงานพยากรณ์เตือนภัยมลภาวะหมอกควัน สำหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ในฤดูไฟป่าหน้าแล้ง [51]".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ . "การพัฒนาระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพื่อใช้ในงานพยากรณ์เตือนภัยมลภาวะหมอกควัน สำหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ในฤดูไฟป่าหน้าแล้ง [51]."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ . การพัฒนาระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพื่อใช้ในงานพยากรณ์เตือนภัยมลภาวะหมอกควัน สำหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ในฤดูไฟป่าหน้าแล้ง [51]. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.