ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด
นักวิจัย : สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , อดิศักดิ์ นาถกรณกุล . (2551). การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , อดิศักดิ์ นาถกรณกุล . 2551. "การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , อดิศักดิ์ นาถกรณกุล . "การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร , อดิศักดิ์ นาถกรณกุล . การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.