ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยใช้ฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยใช้ฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียน
นักวิจัย : พรภรต บุญอิ่ม , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ , ผกาวัลย์ วิมุกตะลพ , พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ , ผดุง บุญเพ็ชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรภรต บุญอิ่ม , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ , ผกาวัลย์ วิมุกตะลพ , พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ , ผดุง บุญเพ็ชร . (2551). การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยใช้ฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พรภรต บุญอิ่ม , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ , ผกาวัลย์ วิมุกตะลพ , พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ , ผดุง บุญเพ็ชร . 2551. "การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยใช้ฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พรภรต บุญอิ่ม , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ , ผกาวัลย์ วิมุกตะลพ , พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ , ผดุง บุญเพ็ชร . "การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยใช้ฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
พรภรต บุญอิ่ม , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ , ผกาวัลย์ วิมุกตะลพ , พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ , ผดุง บุญเพ็ชร . การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยใช้ฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.