ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าลอยมาใช้เป็นวัสดุจีโอโพลีเมอร์ในการกักขังโลหะหนัก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าลอยมาใช้เป็นวัสดุจีโอโพลีเมอร์ในการกักขังโลหะหนัก
นักวิจัย : พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล . (2551). การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าลอยมาใช้เป็นวัสดุจีโอโพลีเมอร์ในการกักขังโลหะหนัก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล . 2551. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าลอยมาใช้เป็นวัสดุจีโอโพลีเมอร์ในการกักขังโลหะหนัก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าลอยมาใช้เป็นวัสดุจีโอโพลีเมอร์ในการกักขังโลหะหนัก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล . การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าลอยมาใช้เป็นวัสดุจีโอโพลีเมอร์ในการกักขังโลหะหนัก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.