ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่วสำหรับงานไฮดรอริก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่วสำหรับงานไฮดรอริก
นักวิจัย : เอกชัย วิมลมาลา , ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกชัย วิมลมาลา , ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ . (2550). การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่วสำหรับงานไฮดรอริก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เอกชัย วิมลมาลา , ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ . 2550. "การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่วสำหรับงานไฮดรอริก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เอกชัย วิมลมาลา , ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ . "การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่วสำหรับงานไฮดรอริก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.
เอกชัย วิมลมาลา , ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ . การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่วสำหรับงานไฮดรอริก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2550.