ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรรมวิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรรมวิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว
นักวิจัย : นุชธนา พูลทอง , ชยันต์ คุ้มภัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุชธนา พูลทอง , ชยันต์ คุ้มภัย . (2550). ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรรมวิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
นุชธนา พูลทอง , ชยันต์ คุ้มภัย . 2550. "ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรรมวิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
นุชธนา พูลทอง , ชยันต์ คุ้มภัย . "ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรรมวิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.
นุชธนา พูลทอง , ชยันต์ คุ้มภัย . ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรรมวิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2550.